Turism & Entreprenörskap
العربيةDanskEnglishDeutschEspañolSvenska

Invigning – Nu siktar Hylte på en digital framtid

Invigning – Nu siktar Hylte på en digital framtid

Madeleine Solenhill, digitaliseringschef, och JC Svensson från företaget IP Only bistår kommunchef Per Borg vid invigningen av All digital week 2018.

Den vecka hänger Hylte kommun med övriga Europa och uppmärksammar eventet All Digital week! I går klippte kommunchef Per Borg det blågula bandet som en symbol för avstampen för kommunens viktiga digitaliseringsarbete.

– Det

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 mars

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 mars

Fördelning av fastställt löneutrymme
Kommunfullmäktige beslutade också om ytterligare pengar för löneutrymme 2018 för att uppnå ett löneutrymme på 2,1% och åtgärda osakliga löneskillnader. Finansieringen sker via kommunfullmäktiges reserv.

Köp av fastighet i Hyltebruk – återremiss
Vid kommunfullmäktiges möte i februari beslutades det att ärendet om köpet av Forum skulle skickas tillbaka för ytterligare behandling.

Vattenläcka i Torup samhälle

Vattenläcka i Torup samhälle

Just nu är det lågt vattentryck i ledningarna i Torups samhälle. VA-personalen från Samhällsbyggnadskontoret är på plats och felsöker. Personalen ber boende i Torup att hålla utkik efter läckan, ser du vattensamlingar eller att exemeplvis snön smälter undan fläckvis, kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Originalartikel: Vattenläcka i Torup samhälle

Digitaliseringsveckan 19-25 mars

Digitaliseringsveckan 19-25 mars

Måndagen den 19 mars invigs Digitaliseringsveckan i Hylte kommun av kommunchef Per Borg och digitaliseringschef Madeleine Solenhill. Direkt efter det följer en föreläsning och diskussion om vad digitalisering är och vad den innebär för dig i Hylte kommun. Senare medverkar också en representant från IP-Only som kommer att tala om varför det är viktigt att

Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars

Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 15 mars kl. 18.30.

Ärendelista:

Val av justerare
Godkännande av ärendelista
Information revisorerna
Meddelanden
Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
Fördelning av fastställt löneutrymme
Köp av fastighet i Hyltebruk – återremiss
Skärshults camping
Begäran om tillstyrkande av byggnation korttidsboende LSS
Svar på

Dammbygget har avstannat och ny upphandling pågår

Dammbygget har avstannat och ny upphandling pågår

Under 2016 startade företaget Statkraft arbetet med dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte damm och Jakobs sjö. Arbetena var planerade att pågå till och med hösten 2018. Dock har arbetet stannat av under vintern och en ny upphandling av entreprenör har inletts.

Statkraft har fortsatt daglig översyn av arbetsplatsen och man förbereder nu inför en nystart. Upphandling

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 28 februari – 28 april 2018

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 28 februari – 28 april 2018

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet och boende- och näringslivskommun.

En ny översiktsplan för Hylte kommun håller på att

Informationsträff om ny tjänst för annonsering av lediga lokaler

Informationsträff om ny tjänst för annonsering av lediga lokaler

Informationsträff om ny tjänst för annonsering av lediga lokaler

Hylte kommun och Objektvision.se välkomnar till en informationsträff om en ny kostnadsfri tjänst för annonsering av lediga lokaler och mark.

Samarbetet innebär att fastighetsägare och förvaltare smidigt och enkelt kan marknadsföra sina lediga fastigheter/lokaler på hylte.se och på Objektvision.se.

Den nya tjänsten ska förbättra servicen till

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 februari

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 februari

Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Kinnared 2017
Kommunfullmäktige beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden 500 000 kronor, samt 100 000 kronor för kapitalkostnader, för att restaurera gata och bygga en ny vändplan, samt för att utöka befintlig gatubelysning på Åvägen i Kinnared. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet.

Svar på

VÄXA Hylte

VÄXA Hylte

VÄXA Hylte

Står du utanför arbetsmarkanden? Kanske har du en aktivitetsersättning eller varit sjukskriven en längre tid? Har du provat olika arbetsmarknadsinsatser men inte kommit vidare till nästa steg? Då kan VÄXA Hylte vara något för dig!

VÄXA Hylte är en hälsofrämjande insats med målet att du som deltagare ska komma ett steg närmare arbete

Vill du ställa ut på Seniormässan 2018?

Vill du ställa ut på Seniormässan 2018?

Den årliga Seniormässan går av stapeln fredag den 27 april kl. 13.00-16:00 i Gamla Hallen i Hyltebruk. Vill du eller organisationen/företaget du företräder ställa ut på mässan ska intresseanmälan vara inne senast måndag den 5 mars till kontaktperson Mona Adolfsson.

Mässan vänder sig framförallt till seniorer i kommunen som är nyfikna på en aktiv och

Aktiviteter på sportlovet!

Aktiviteter på sportlovet!

I nästa vecka (19-24 februari) är det dags för sportlov för alla barn och ungdomar i Hylte kommun. Då finns flera roliga aktiviteter på gång för dig som är ledig! Under sportlovet kan du bland annat pyssla, gå på bio, spela bordtennis, prova på ridning, grilla korv eller bada i simhallen. Du hittar sportlovsprogrammet med

Hylte kommun går 22 miljoner plus – se filmklippet

Hylte kommun går 22 miljoner plus – se filmklippet

Idag presenterar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) Hylte kommuns ekonomiska resultat för 2017. Han berättar om ett positivt reslutat och stora investeringar under kommande år. Nedan kan du se en kort sammanfattning av presentationen. Den livesändes även på kommunens facebook sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan se hela inslaget

Originalartikel:

Premiär för berättelsen om forskningsresultat

Premiär för berättelsen om forskningsresultat

I ett år har en grupp förstelärare och rektorer på Hylte kommuns skolor bedrivit aktionsforskning på vetenskaplig grund. Man har valt ut en frågeställning och sedan granskat hur den egna undervisningen påverkar elevens inlärning. Förra veckan genomfördes ett första spridningsseminarium med syfte att dela med sig av erfarenheterna till kollegor och inbjudna gäster från andra

Socialtjänsten Barn och Unga söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Socialtjänsten Barn och Unga söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Vill du vara med och göra skillnad för ett barn eller en ungdom? Nedan beskrivs vad de olika uppdragen innebär och hur du gör en intresseanmälan. Välkommen, du behövs!

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj ställer du upp någon helg i månaden för ett barn som behöver miljöombyte. Det spelar ingen roll om du är ensamstående, ett par

Driftstörning i mobiltrafiken

Driftstörning i mobiltrafiken

Under onsdagen den 7 februari upptäcktes vissa störningar med mobiltrafiken i organisationen. Problemet felsöks, men det finns ingen prognos om när problemen ska vara åtgärdade.

Det går bra att ringa till kontaktcenter på telefon: 0345-180 00, så kopplar de dig vidare.

Originalartikel: Driftstörning i mobiltrafiken