Turism & Entreprenörskap
العربيةDanskEnglishDeutschEspañolSvenska

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 28 februari – 28 april 2018

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 28 februari – 28 april 2018

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet och boende- och näringslivskommun.

En ny översiktsplan för Hylte kommun håller på att tas fram och du kan påverka. Det är dags för samråd och du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Läs samrådshandlingarna och lämna synpunkter.

Tidsplan för samrådsturné

Om du har frågor och vill träffa experter i frågan och förtroendevalda så är du hjärtligt välkommen till våra öppna träffar på utvalda platser i kommunen.

Kinnared 5-6 mars kl. 15-18 skolan OBS! Ny lokal!
Landeryd 8-9 mars kl. 15-18 NTO-lokalen
Rydöbruk 12-13 mars kl. 15-18 Rydögården
Unnaryd 14 och 16 mars kl. 15-18 Torget 5
Torup 19-20 mars kl. 15-18 Bygdegården
Hyltebruk 23 mars kl. 15-18 och 24 mars kl. 10-14 Kontaktcenter

Originalartikel: Samråd om förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 28 februari – 28 april 2018