Företag Turism & Entreprenörskap

Unnaryds bygdeblad - Unnaryd

Unnaryds bygdeblad - Unnaryd

Sedan 2011 finns en redaktion under Hembygdsföreningens regi som samla material, annonser och aktiviteter. Varannan månad ges ut ett bygdeblad med nyheterna och information som berättar om framtida aktiviteter i byn, bjuda in till aktiviteterna eller visa upp planer och företag. Syftet är att skapa ett starkare sammanhållande och förbättra kommunikationen i samhället, med betoning på framtida aktiviteter och evenemang.
Bladet delas ut gratis till samtliga hushåll i Unnaryd, så att informationen nå ut till alla invånare. Bladet finns också i butikerna och turistinformation runt omkring så att även turister kan läsa det.

Har du information, aktiviteter,
tips eller kritik, mejla till:
[email protected]

eller ring: 076-13 63 025
Vill du annonsera??
Ladda ner pdf med annonseringskostnader

Unnaryds bygdeblad finns också online på facebook under www.facebook.com/unnaryd

Nyheterna och tips kan du hitta där och om du trycka på gilla-knappen blir du uppdaterat automatiskt.

Kolla in på sidan här…