Företag Turism & Entreprenörskap

Unnaryds marknad - Unnaryd

Unnaryds marknad - Unnaryd

Obs!!! fr.o.m. April tillsvidare är marknaden inställd p.g.a. Coronapandemin

Unnaryds torg

Unnaryds traditionella månadsmarknader,

andra onsdagen i månaden.

Året 2020 på följande förmiddagarna kl 8:00 – 12:00

mars 11

april 8

maj 13

juni 10

juli 8 – Stor sommartorg – Unnarydsdagen

augusti 12

september 9

oktober 14

november 11

december 9 – Jultorgdag

12 September 2018 var det UTSE – Unnaryds Torgdags Skogliga Expo.

Ett ypperligt tillfälle inför säsongen att visa upp sin verksamhet för de många skogsägare som besöker torget. Utnyttja torgdagen för att marknadsföra dig och ditt företag eller visa upp för kommande generationer vad jobbet handlar om. Det kan ges tillfälle till att testa maskiner och spaka själv.

Välkommen!

Vill du vara med, kontakta Ove Benjaminsson snarast: 070 682 66 32

eller [email protected]

Unnaryds traditionella torgdagen – sedan 1856

Historik

Marknadstraditionen har varit lagenlig i mer än 150 år i Unnaryd. Innan använde bondefolk kyrkosöndagen för att byta varor, mat eller djur, där ändå alla samlades på ett ställe. Men det passade inte riktigt kyrkan så 1856 bestämdes det att marknaden skulle hållas andra onsdagen i varje månad. Detta gäller fortfarande, även om platsen i byn har ändrats ett antal gånger hittills.

Och så har de årliga traditionella temamarknaderna försvunnit så som Skördetorgdagen i augusti, Slåttertorget i juni, Livdjursmarknaden i mars eller Skinntorget i januari, då det såldes päls av räv, mink, mård eller ekorre.

Ungefär 400-500 knallar kommer till de tio marknaderna under ett år. Den senaste tiden har Unnarydsdagen i samband med julitorgdagen varit en stor succé med många tusen besökare, aktiviteter och musik hela dagen och därmed inneburit en dragkraft för hela kommunen. Uppskattningsvis kommer omkring 10 000 besökare per år till Hylte kommun på grund av Unnaryds torg.

Hembygdsföreningen hoppas nu att fler blir inspirerade att delta i Unnaryds torg och har därför skapats ett informationsblad och en hemsida.

Julimarknaden firas i Unnaryd på riktigt!!

Unnaryds torg den andra onsdagen i juli gästas varje år av fler än 100 knallar och vi vågar lova att det finns något för alla!

Blommor, karameller, pyssel, hantverk, aktiviteter, nöje, leksaker, smått och gott och inte minst lokal mat såsom fisk och bröd. Omkring 5000 besökare förväntas strömma in i byn från klockan 7.00 på morgonen

till 2-tiden på eftermiddagen. De flesta stannar i Unnaryd till kvällen eftersom festligheterna fortsätter runt om byn och i Hembygdsparken med olika aktiviteter såsom musik, dans, barnteater och utställningar. Det är Unnaryds stora festdag och kallas således Unnarydsdagen.

Vill du vara med som knalle eller utställare??

Kontakta oss så snart som möjligt.

[email protected]

Bokning av plats görs genom

[email protected]

För frågor ring gärna till

Ove Benjaminsson 070-682 66 32