Företag Turism & Entreprenörskap

Unnaryds marknad - Unnaryd

Unnaryds marknad - Unnaryd

Dagarna det är Unnaryds torgdagar.
10 nov 2022
8 dec 2022
Jan,febr är det inte torgdagar
2022 har följande torgdagar
Mars 9
April 13
Maj 11
Juni 8
Juli 13  Klockan 8 till 13
Augusti 10
Sept 14
Okt 12
Nov 9
Dec 14

Ansökan av plats Mail  [email protected]
Eller telnr. 070-5880276

Unnaryds traditionella torgdagen – sedan 1856

Historik

Marknadstraditionen har varit lagenlig i mer än 150 år i Unnaryd. Innan använde bondefolk kyrkosöndagen för att byta varor, mat eller djur, där ändå alla samlades på ett ställe. Men det passade inte riktigt kyrkan så 1856 bestämdes det att marknaden skulle hållas andra onsdagen i varje månad. Detta gäller fortfarande, även om platsen i byn har ändrats ett antal gånger hittills.

Och så har de årliga traditionella temamarknaderna försvunnit så som Skördetorgdagen i augusti, Slåttertorget i juni, Livdjursmarknaden i mars eller Skinntorget i januari, då det såldes päls av räv, mink, mård eller ekorre.

Ungefär 400-500 knallar kommer till de tio marknaderna under ett år. Den senaste tiden har Unnarydsdagen i samband med julitorgdagen varit en stor succé med många tusen besökare, aktiviteter och musik hela dagen och därmed inneburit en dragkraft för hela kommunen. Uppskattningsvis kommer omkring 10 000 besökare per år till Hylte kommun på grund av Unnaryds torg.

Hembygdsföreningen hoppas nu att fler blir inspirerade att delta i Unnaryds torg och har därför skapats ett informationsblad och en hemsida.

Julimarknaden firas i Unnaryd på riktigt!!

Unnaryds torg den andra onsdagen i juli gästas varje år av fler än 100 knallar och vi vågar lova att det finns något för alla!

Blommor, karameller, pyssel, hantverk, aktiviteter, nöje, leksaker, smått och gott och inte minst lokal mat såsom fisk och bröd. Omkring 5000 besökare förväntas strömma in i byn från klockan 7.00 på morgonen

till 2-tiden på eftermiddagen. De flesta stannar i Unnaryd till kvällen eftersom festligheterna fortsätter runt om byn och i Hembygdsparken med olika aktiviteter såsom musik, dans, barnteater och utställningar. Det är Unnaryds stora festdag och kallas således Unnarydsdagen.

Vill du vara med som knalle eller utställare??

Kontakta oss så snart som möjligt.

Ansökan av plats Mail  [email protected]
Eller telnr. 070-5880276

Bokning av plats görs genom

[email protected]

För frågor ring gärna till

Kerstin magnusson 070-5880276